Ni Wewe Tu (It’s Only You) Lyrics by Karimi Rimbui

2 Comments


(Sung in Swahili)

Wanipa amani, wanipa uwezo, ni wewe tu (You give me peace and ability, only You)
Kiongozi wangu, jemedari wangu, ni wewe tu (My leader, my commander, only You)
Nakutegemea, nakuabudu mwokozi wangu (I depend on you, I worship you my Saviour)
Hakuna mwingine kama wewe mwokozi wangu (There is no one like You, my Savior)

Refrain:
Ni wewe tu, ni wewe tu… (Only You….)

Waandaa meza mbele yangu Baba, ni wewe tu (You prepare a table before me Father, only You)
Ninatembea, wanikinga kutoka maovu (You protect me from evil while walk)
Nakupa maisha yangu, Nakupa uwezo wangu (I give you my life and my ability)
Nakupa upendo wangu, ni wewe tu (I give you my love, only You)

(Refrain)

Bridge:
Baba nakupenda (Father I love You)
Yesu wewe wangu (Jesus You are mine)

(Refrain)

Chukua (Receive) Lyrics by Alice Kimanzi

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Wewe ni Mungu Mkuu, mwenye kutenda mema
(You are a Great God, who does good)
Mito yako ni mema, umejawa na wema
(Your paths are good, you are full of good)
Fadhili nazo na wema, nami sasa nasema ahsante
(Your goodness and mercies, I say thank you)
(Repeat)

Nyota ya asubuhi (Yesu) (The Morning Star, Jesus)
Mfalme wa amani (Yesu) (The Prince of Peace, Jesus)
Jiwe la pembeni (Yesu) (The corner Stone, Jesus)
Mwanzo tena mwisho(Yesu) (The Beginning and the End, Jesus)

Refrain:
Sifa zote Baba, Chukua Baba zote chukua
(All the Praise, Receive all Father, receive)
Na utukufu, Chukua wastahili chukua
(Receive all the Glory, you deserve it)
Mamlaka yote, Chukua Baba zote chukua
(Receive all the Authority, receive)
Nayo heshima, Chukua wastahili chukua
(And You deserve all the respect, receive)
(Repeat)

(Verse 1)

Mfalme wa wafalme, Yesu (King of Kings, Jesus)
Kuhani Mkuu, Yesu (The High Priest, Jesus)
Mkombozi wetu, Yesu (Our savior, Jesus)
Mwanzo tena mwisho, Yesu (The Beginning and the End, Jesus)

(Refrain)

Bridge:
Twakuinaimia eh Yahweh (We bow before You Yahweh)
Twakuchezea Masiya (We dance to You Messiah)
(Repeat)

Kama wewe wampenda Yesu, cheza (If you love Jesus, dance)
Inua mikono umsifu, sifu (Lift your hands and praise him, praise)
(Repeat)

Kulia kushoto, tucheza (We dance from left to right)
Kule mbele na nyuma, tunasifu (We praise from the front to the back)

Mwenye baraka (Amen)(The Blessed One)
Mwenye uzima (Amen) (The Everlasting One)
Mwenye faraja(Amen)(The Comforting One)
Mwenya mamlaka(Amen) (The One with the Authority)

Kibali (Approval) Lyrics by Florence Andenyi

6 Comments


(Sung in Swahili)

Baba naomba kibali Chako (Father I ask for Your approval)
Yesu naomba ushirika Wako (Jesus I pray for Your fellowship)
Masiya naomba kibali Chako (Messiah I pray for your approval)
Kibali Chako, kwa uimbaji wangu (Your approval for my singing)
Kibali Chako, kwa huduma yangu (Your approval for my ministry)

Nishikilie nisianguke Baba (Father Hold me that I may not fall)
Natamani nikae na wewe maishani (I desire to abide with Youu in life)
Ninapoimba uwepo wako ushuke Baba (When I sing, may your presence come)
Nisiwe na kiburi ndani yangu nitumie Baba
(That I should not harbour any boast, use me Father)
Kama ndabihu iliyosafi Mbele zako, nitumie Yesu
(As a worthy offering before You, use me Jesus)

Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu (I see the heavens open in worship)
Naona sifa zikitanda dunia yote (I see praises spreading across the world)
Najitoa kama dhabihu nitumie Baba (I give myself as an offering, use me Father)
Wewe ni mwema sana umetukuka (You are good, You are exalted)
Hakuna kama wewe (There is no one like you)
Wewe ni mwema sana umetukuka (You are good, You are exalted)
Hakuna kama wewe (There is no one like you)

Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu (I see the heavens open in worship)
Naona sifa zikitanda dunia yote (I see praises spreading across the world)
Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu (I see the heavens open in worship)
Naona sifa zikitanda dunia yote (I see praises spreading across the world)

Nishikilie nisianguke Baba (Father hold me that I may not fall)
Ukiniacha nitamezwa na dunia (If you abandon me, I’ll be swallowed by the world)
Naomba unishikilie wokovu wangu (I pray for You to hold my salvation)
Naomba unishikilie imani yangu (I pray for You to hold my faith)

Achilia kibali chako ndani yangu (Release your approval within me)
Achilia uwepo wako ndani yangu (Release your presence within me)
Achilia ushindi wako juu yangu (Release your victory on me)
Achilia amani yako juu yangu (Release your peace on me)
Achilia kibali chako ndani yangu (Release your approval within me)
Achilia uwepo wako ndani yangu (Release your presence within me)

(Verse 1)

Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu (I see the heavens open in worship)
Naona sifa zikitanda dunia yote (I see praises spreading across the world)
Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu (I see the heavens open in worship)
Naona sifa zikitanda dunia yote (I see praises spreading across the world)

Ndio (Yes) Lyrics by Gloria Muliro

6 Comments


(Sung in Swahili)

Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu (If God were to ask a man)
Jinsi ya kumtendea mwanadamu (How to do to a fellow man)
Basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo (Then I would not be how I am)
Hata tena nisingekuwa mahali nilipo (And I would not be where I am)
Ungeambiwa sifai, wangekukanya vikali
(You would’ve been told I’m not good, They would’ve reproved You)
Ungekumbushwa dhambi zangu za kale
(You would have been reminded of my past sins)
Unabariki unayependa, unabariki unavyopenda
(You bless those you favor, You bless as you prefer)

Refrain:
Nahitaji ndio yako yesu tu (I need your yes only Jesus)
Nahitaji ndio yako yesu tu (I need your yes only Jesus)
Ninataka ndio yako Yesu tu (I want your yes only Jesus)
Ndio yako itanisimamisha (Your Yes will establish me)
Ndiyo yako ndiyo itanifungulia milango (Your yes will open doors for me)

Hakuna sikio lenye funiko jamani (There is covered ear)
Wala sijaona jicho lenye pazia (And I have not seen a curtained eye)
Adui zako wangelikuwa na uwezo, (If your enemies had the ability)
Wangefumba macho, wangefunika masikio
(They would’ve shut their eyes, and covered their ears)
Wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa
(That they will not see you lifted, or hear your blessings)
Meza utaandaliwa mbele yao
(A table for you will be prepared before them)
Utakula, utakunywa mbele yao (You will eat and drink before them)
Nasema ndio, ndio ya Bwana (I say yes, The Lord’s “yes”)

(Refrain)

Bridge:
Yesu usiposema ndio, mali yangu, akili zangu hazitaweza
(Jesus If you don’t say yes; my possessions, my mind will not be able)
Bwana sema, sema ndio, yatosha (Lord say, say yes, it is enough)

(Refrain)

Mwema (Good) Lyrics by Mercy Masika

4 Comments


(Sung in Swahili)

Wako mwana ukamtuma, duniani  (You sent your child to earth)
Kisa na maana nipate uzima jamani (That I should receive salvation)

Ishara kwamba unanipenda zaidi (A sign that you love me more)
Hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi (I know to give you more praise)

Refrain:
Na siwezi jizuia, kusema wako wema
(And I shall not stop myself from proclaiming your goodness)
Na sio kama najigamba, umenitenda mema
(It is not that I boast for myself, you have been good to me)
(Repeat)
Umekuwa mwema kwangu (You have been good to me)

Umenitoa gizani, nilipokuwa nimeshikwa mateka
(You removed me from darkness, where I was held prisoner)
Ukanipa tumaini, kwako nikajificha
(You gave me hope, And I hid myself in You)
Sasa nitakupa nini, iwe sawa na yale umenitenda?
(What shall I give You, equal to what you have done for me?)
Hakuna ila moyoni, sifa nitakuimbia
(Nothing. Only in my heart, I will sing Your praises)

Ilikugharimu, msalabani unifie
(It cost You to die on the cross for me)
Hivyo inanibidi, sifa nikuimbie
(Therefore I have to sing your praises)
Wema wako niseme, ili na wengine wakujue
(To tell of Your goodness, that others may know You)
Wote waungane nami, na wazee ishirini na nne
(That all may join me, together with the twenty-four elders)

(Refrain)

Uka (Come) Lyrics by Eunice Njeri

3 Comments
(Languages: English, Kikuyu, Swahili)

I could never, ever have enough of You
And Jesus You are more than enough for me
I’m waiting on You today
I’m waiting on You today

Refrain:
Uka uka, uka uka, uka uka (Come, Come)in Kikuyu
We wait on You
(Repeat)

Milele mimi sitatosheka bila wewe (Forever I will not be satisfied without You)
Maana wewe u zaidi ya tosha kwangu mimi (For You are more than satisfaction to me)
Nakungojea leo, nakungojea leo (I wait for You today)

(Refrain)

Bridge:
Like a river, flow, just flow
Like the rain, just pour out, pour out
Like the wind, just blow, blow
Like a fire, burn
(Repeat)

Oh, oh, oh, we wait on You (Repeat)

(Refrain)

Uka uka, uka uka, uka uka (Come, come)
Uka jeso, gwetereire (Come Jesus, we wait for you)

Mwaminifu (Faithful) Lyrics by Frank

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Unastahili kuabudiwa (You deserve worship)
Ewe mfalme wa mbingu na nchi yote (Oh King of heavens and all the earth)
Nakuheshimu, nakusujudu (I honor You, I’m prostrate before You)
Leo, sasa na milele (Today, now and forever)

Refrain:
Mwaminifu, mtakatifu (Faithful, Holy)
Tamalaki ewe Bwana (Reign Oh Lord)
(Repeat)

Pokea sifa, ewe Mfalme (Receive praise, oh King)
Mwenye nguvu na mamlaka yote (The Mighty one, with all the authority)
Nakuheshimu, nakusujudu (I honor you, I worship You)
Leo, sasa na milele (Today, now and forever)

(Refrain)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,821 other followers

%d bloggers like this: