Lover Lyrics by Bahati

Leave a comment


(Sung in Swahili)*

Kama ni mapenzi nilishatafuta sana (I looked for love high and low)
Kama ni kutoswa nilishatosa kwa bana (I was rejected in many places)
Kama ni mapenzi nilishatafuta sana (I looked for love high and low)
Umkhwano wanje, songa wachinimba (?)

Refrain:
Ungekuwa nyimbo ningekucheza sana
(If you were a song I would play on repeat)
Ungekuwa zeze ningekucheza bana
(If you were a flute I would play very much)
Ungekuwa nyimbo ningekucheza sana
(If you were a flute I would play very much)
Bana sana (A lot)
You are my Lover yeah, lover yeah, yeah, yeah
L.O.V.E
Umekuwa Baba kwangu (You have been my Father) (L.O.V.E)
Roho mtakatifu (Holy Spirit) (L.O.V.E)

(Refrain)

Na utanashati ukanipa kimwana (You gave me elegance as your son)
Nayo mashairi ndani yangu kajaza (And filled my heart with poetry)
(Repeat)

Bridge:
Hii yote pokea sifa moyoni umefanya (In all this receive praise)
Maulana si kawaida Kenya wakanidata (My Lord it’s not common for Kenya to accept(?) me)
Hii yote pokea sifa moyoni umefanya (In all this, receive all the praise)
Najua Afrika mtoto mama atasikika (I know I will be heard across Africa)

(Refrain)

*Translation is not word for word.

Ninang’ara (I Shine) Lyrics by Christina Shusho

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umenifanya ning’are, umenifanya ning’are (You make me shine)
Umenifanya ning’are, Yesu (Jesus You make me shine)(Repeat)

Wewe waitwa nuru, eti nuru ya watu (You are called the light of men)
Ukiingia kwangu, mi nang’ara (I shine when you are in me)
Ndani ya hiyo nuru, eti kuna uzima (There is life in that light)
Ukiingia kwangu, nina uzima (I live when you are in me)
Uso wake Yesu, sura yake Mungu (The face of Jesus, the face of God)
Umeingia kwangu, mi nang’ara (I shine when You are in me)
NUru ya injili, utukufu wake Kristo (The light of the Gospel, the Glory of Jesus)
Umeingia kwangu, mi nang’ara (You are in me, and so I shine)

(Refrain)

Iinuka uangaze we, nuru yako umekuja (Rise and shine, your light is here)
Utukufu wa Bwana, umekuzukia (The glory of the Lord is upon you)
Mataifa watakujia, wafalme watakuja (Kings and nations will come)
Utukufu wa Bwana, umukuzukia we (The glory of the Lord is upon you) (Repeat)

(Refrain)

Kilele (The Summit) Lyrics by Pitson

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Macho ya Bwana hayalali hayasinzii (The Lord’s eyes does not sleep nor slumber)
Alinitoa mbali na vile nilikuwa vizii (He brought me from far though I was hopeless (?))
Kijana wa umasikini, ameshika shilingi (A poor youth, has been successful)
Ametoa (He has released)Lingala ya Yesu” na bado anatia bidii (And He still works hard)
Akisema atakubariki, sio uwongo (If He says that He will bless you, He does not lie)
Akisema atakubariki, uliza (If He says, He will bless you, ask) Jemimah Thiong’o
You’re dreams are valid, no matter where you’re from
Kama huamini uliza (If you don’t belive, ask) Lupita Nyong’o

Refrain:
{Ingawa shida ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi, ni mob (Though the troubles may be many)
Nazo raha ni haba, ni haba, ni haba, ni haba, ni kidogo (and joy may be rare) } x2
Tukunje shati, tuanze kazi (Lets fold our sleeves, and start work)
Tupige magoti, tuanze maombi (Kneel before Him and start praying)
{Tutafika kilele (We shall reach the summit) x3
(Tutafika) Tukiwa na Yesu (We shall reach with Jesus),
Kilele, kilele, kilele (The summit)} x2

Alikulipia deni msalabani (He paid your debts at the cross)
Ya mama mboga atashindwa kiaje (How shall the grocery bills faze Him)?
Alilipia Jonah safari, samaki, airline (He paid for Jonah’s trip, fish and freight)
Visa yako, amesema (About your visa: He has said) “That’s fine”
Akutoe kwa mathree, akuweke kwa (He would remove you from the bus, and place you in a) Merc II
Na kama hauna mtu, akupe plus 1 (If you have no spouse, he gives you plus 1)

(Refrain)

Kwa muziki, Kilele (In music, the summit)
Kwa masomo, kilele (In studies, the summit)
Tutafika eh, kilele (We shall reach, the summit)
Kilele, kilele, kilele, oh kilele (The summit)

Matunda (Fruits) Lyrics by Eunice Njeri Feat. Lady Bee & Rebecca Soki Kalwenze

3 Comments


(Sung in Swahili)

Sio kwangu, sio kwangu, sio kwangu (Not by my might)

Utukufu wote ukurudie wewe (May all the glory return to You)
Bwana nataka nikae kandokando ya maji (Lord I want to live by the waters)
Kisima kisicho nyauka Bwana ninywe kwako
(I want to drink You: from the well that never dries)
Nikiimba Yesu, utukufu ukurudie wewe
(When I sing Jesus, may the glory return to you)
Nikisali Bwana, maombi yangu uyasikie (When I pray, listen to my prayers)
Majira yakija Yesu, nizae matunda (Let me bear fruits, in its season)
Sikia ombi langu, leo naomba (Listen to my prayer, I pray today)

Refrain:
Nizae matunda, kwa majira yake (To bear fruits in its season)
Nisinyauke, nitendalo nifanikiwe (That I may not wither, what I do to be successful)

Ulisema nikikaa ndani yako (You said when I abide in you)
Na neno lako ndani yangu (And Your word in me)
Chochote nitakacho Baba, utanipa (Whatever I ask, will be granted)
Ishara ya mi mfuasi wako, uzao wa matunda yangu
(The sign of my discipleship is my fruits)
Mzabibu wa kweli, nami ni matawi (You are the true vine, I am the branch)
Nikiwa ndani yako nawe ndani yangu nitazaa matunda
(When I am in you, and You in me, I shall bear fruits)
Nihubiri injili, ona nikuimbie (When I preach, let me praise you)
Nikikusemasema Yesu, mbegu yangu kwako (When I speak of You Jesus, my seen is in You)

(Refrain)

Mti usiozaa matunda hukatwa na kutupwa motoni
(A barren tree is cut down and burned)
Ee Yesu ninyunyuzie maji (Father irrigate me)
Nisinyauke niyazae matunda (That I may bear fruits and not wither)
Oh Yesu unijaze nguvu, lazima niyazae matunda
(Fill me with strength to bear fruit)
Nobota bambo bangayo ya molimo mosantu Yesu na ngai (..?..) #Lingala

(Refrain)

Bridge:
U mzabibu wa kweli (You are the true vine)
Umenichagua nizae matunda (You’ve chosen me to bear fruits)
Nisipozaa matunda, imani yangu yangu ni bure (If I do not bear fruits, my Faith is useless)
Ni bure (Is useless)

Refrain:
Nitendalo nifanikiwe (What I do to be successful)

Tulizo (Comforter) Lyrics by Adawnage Band

1 Comment(Sung in Swahili)

Kwa kweli ulinipenda nikiwa bado sijakujua (You loved me before I knew You)
Ukanipa mwanga wako nisije kwamba nikateleza (You gave me Your light that I may not slip)
Ukaniita mwana wako, vidonda vyote ukaviziba (You called me you son, and healed all my wounds)
Na sasa niko huru, lawama yote ulijitwika (Now I am free, for You bore all my blame)

Refrain:
Ni wewe tu, muumba vyote ulinipenda (It is only You, Creator of All who loved me)
Ni wewe tu, maisha yangu kafanya mapya (It is only You, who has renewed my life)
Ni wewe tu, tulizo wa moyo wangu (It is only You, who comforts my soul)
Ni wewe, ni wewe ni wewe (It is You) x2

Nauliza, nimuishie nani mimi (I ask, who else should I go to?)
Nauliza, nimuabudu nani mimi (I ask, who else should I worship?)
Jehovah nimenyosha mikono, nitakuabudu milele (Lord I have lifted my hands, I’ll worship you forever)
Muweza, unaweza, na hakuna kama wewe (You are Powerful, and able, there’s no one like You)
Nauliza, nimkimbilie nani mimi? (I ask, who else should I run to?)
Nauliza, nimuogope nani mimi? (I ask, who else should I fear?)
Masiya, hakuna haya ya kukimbilia wewe (Messiah, there is no shame in running to You)
Kwa maana nimeona hakuna kama wewe (For I have seen that there is none like You)

(Refrain)

Hakuna, hakuna, mwenye penzi kama lako Baba (There is no love like your Love, Father)
Hakuna, hakuna, baraka kama zako wewe (There are no blessings like Your blessings)
Hakuna, hakuna, aliyenifia ila wewe (There is no one else who died for my sake, but You)
Hakuna, hakuna, ee ee (There is none)

(Refrain)

Shekinah Lyrics by Zidi The Band

Leave a comment(Sung in Swahili)

Sina Mungu mwingine ila wewe (I have no other God but You)
Moyo wangu watambua jemedari (My heart recognizes the Commander)
Nafsi yangu yakutamani ewe (My soul desires You)
Roho yangu yahitaji Tabibu (My spirit needs The Physician)

(From the top)

Shuka kwa utukufu wako nikuone
(Let me see you come down in Your Glory) x5

Shekinah, utukufu wako (Shekinah Glory) x?

Utukufu wako (Your Glory) x4 (Repeat)

Neno (The Word) Lyrics by Annette Tenaya

Leave a comment(Sung in Swahili)

Jambo moja we, nimepata we (There is one thing that I know)
Umenipa Baba (That You have given me, Father)
Neno yako everytime, (Your Word everytime)
Chakula cha roho yangu (To Feed my soul)
Wanishibisha (You Satisfy me)
Sina haja vya kutafuta hiyo vingine vilivyo vyajileta (I have no desire for other)
Neno lako ndani yangu, (For Your Word in me)
Linanipa miye maisha bora (Gives me a great life)

Refrain:
Ninaamini Neno Lako laongoza (I believe that Your Word leads)
Ninaamini Neno Lako ni mwanga (I believe that Your Word is the Light)
Ninaamini Neno Lako lina nguvu (I believe that Your Word is powerful)
Kanipa maisha bora, ninapaa (It has given me a great life, I fly)

Neno lako we, (Your Word)
Habari njema we, pande zote Baba (Is good news everywhere Father)
Waleta amani, na upendo, (It brings peace and love)
Baraka tele umoja kila kona (And abundant blessings everywhere)
Yaokoa kila mtu (It saves everyone)
Haibagui rangi (Not discriminating against color)
Jinsia ama lolote (Gender or anything else)
Hili neno tamu kuliko asali, (This sweet word, sweeter than honey)
Na ni maisha yangu (And is my life)

(Refrain)

I love You, You are my Joy
(Nimeamini, neno… [ni neno]) – (I have believed the word)
See your Spirit is my comforter,
Helper and my strengthener, I am never lonely
And Your word is a light unto my path
And a lamp unto my feet
As I’m walking in the capital city,
Imma talk it all let the world know it all
You are my Joy

(Refrain)

(Nimeamini, neno… [ni neno]) – (I have believed the word)
Every single day, I will give you praise, hey!

Ni neno (It’s The Word)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,326 other followers

%d bloggers like this: