Mabala onke (All my Stains) – A Hymn sung by Ntokozo Mbambo

5 CommentsSong 1 (Here) | Song 2
(Sung in Zulu – A Hymn)

Mabala onke nkosi yam’ (All my stains my Lord)
Awungcolisa umoya wam’ (When my soul is dirty)
Ngihlanze kuwo namhlanje (Purify me today)
Ungenze ngikufuze ke (Let me be like You)

Ngihlanze emoyeni wam’ (Purify my soul)
Mangibethelw’uqobo lwam’ (Let me have only Your best)
Senginikele konk’okwam’ (I give all I have)
Kuwe Kuwe Kuwe (To You, to You, to You)

Refrain:
Kuwe Baba Ngibek’ ithemba lam (To You father; I place my trust) (x3)
(Repeat)

Thula wazi NginguThixo (Be still and know, I am the Lord) (x?)

Akukho Okungenzeki (Nothing is Impossible) Lyrics by Xolile Mncwango (JC 17)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Akukh’ okungenzeki kuye, (Nothing is impossible to Him)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)
(Repeat)

Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni (Abide in his love, remain faithful)
Hlala ezwini lakhe (Meditate on His word)
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni (Always be hopeful, remain in His will)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)

(From the top)

Konke kuyenzeka kuye (Everything is possible to Him)
Konke kuyenzeka (Everything is possible)
(Repeat)

Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni (Abide in his love, remain faithful)
Hlala ezwini lakhe (Meditate on His word)
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni (Always be hopeful, remain in His will)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)
(Repeat)

Kuyenzeka x3,  Kholwa kuJesu, konke
(Trust x3 in Jesus always) (Repeat)

(Refrain)

Yebo Nkosi Yami (Yes My Lord) Lyrics by Nqubeko Mbatha

9 Comments(Sung in Zulu)

Yebo Nkosi yami; ngiyakuthanda (Yes my Lord, I love you) x6

Ngoba Akekho ofana nawe  (For there’s no one like You) x3

Nkosi Yamakhosi (King of Kings)

(From the top)

Top 10 Most Viewed Lyrics of 2013

3 Comments


1. I Know Who I Am Lyrics by Sinach [112,201 views] – Published April 19, 2013

2. Imela (Thank you) Lyrics by Nathaniel Bassey and Enitan Adaba [53,277 views]- Published April 9, 2013

3. Mighty God Lyrics by Joe Praize & Soweto Gospel Choir [36,193 views]- Published April 23, 2013

4. Great Are You Lord Lyrics by Sinach [26,655 views]- Published May 31, 2013

5. In the Shadow Lyrics by Ntokozo (Joyous Celebration) [24,712 views]- Published October 2, 2011

6. Siyabonga Jesu (We Thank You Jesus) by Solly Mahlangu [21,513 views]- Published November 14, 2011

7. My God is Good Lyrics by Uche (Joyous Celebration) [21,009 views]- Published October 10, 2011

8. Oh Give Thanks Lyrics by Judith Sephuma and Benjamin Dube [17,629 views]- Published February 14, 2013

9. Hi Hanya Mahala (We are Living For Free) by Mercy Ndlovu (Joyous Celebration 16) [15,658 views]- Published July 7, 2012

10. Lift Up Your Eyes Lyrics by Mahalia and Joyous Celebration Choir 16 [15,333 views]- Published July 5, 2012

Top 20 Most Viewed Lyrics of 2013 (11 – 20)

Leave a comment


Most Viewed 11 – 20

(Based on the average daily views)

11. Igwe (Oh King) Lyrics by Midnight Crew  [15,158 views] Published October 27, 2010

12. How Great Is Our God (World Edition) By Chris Tomlin  [14,289 views] Published February 19, 2012

13. Ichokwadi (Surely) Lyrics by Mkhululi and Joyous Celebration Choir 16  [14,188 views] Published May 2, 2012

14. Tambira Jehovah (Dance to the Lord) Lyrics by Mkhululi and the Joyous Celebration Choir  [12,750 views] Published March 24, 2012

15. Loliwe (The Train) Lyrics by Zahara  [12,171 views] Published February 2, 2012

16. Namata (Pray) Lyrics by Mkhululi Bhebhe (Joyous Celebration 17)  [11,799 views] Published May 28, 2013

17. Work of the Blood Lyrics by Ncebakazi Nkansu (Joyous Celebration 16)  [11,605 views] Published April 19, 2013

18. Bow Down and Worship Lyrics by Benjamin Dube  [11,072 views] Published June 10, 2013

19. Baleka (Flee!) Lyrics by Nobathembu Mabeka [Joyous Celebration 17]  [10,802 views] Published June 8, 2013

20. Ndzi tlakusela (I lift up my eyes) Lyrics by Worship House  [ 10,150 views] Published May 23, 2013

Yebo Linamandla (Yes There’s Power) Benjamin Dube ft. Nomakhuze Ndabula

23 Comments(Sung in Zulu)

Refrain:
Yebo linamandla, (Yes there is power)
Yebo linamandla (Yes there is power)
Yebo linamandl’igama (Yes there is power in the Name) (Repeat)

Lisus’ Uvalo Linik’ Amandla (It removes fear, and gives power)
Yebo linamandl’igama (Yes there is power in the Name)

(Refrain)

Igama elithi, Jesu, Jesu, Jesu (No other name but Jesus)
Igama elihle, (The name is my satisfaction)
Liyanganelisa Lingihlabelelisa (It makes me sing and say I’m satisfied)

(Refrain)

Uyangihola (He Leads Me) Lyrics by Joyous Celebration 17

6 Comments


(Sung in Zulu)

UYehova nguye nguye uMalusi wami (The Lord is my shepherd)
Noba kwenzekani, (No matter what happens)
Angesabi lutho mina (I shall not fear) (Repeat)

Refrain:
Izwi lakhe limi njalo (His word lives forever)
Liyangikhanyisela (It lights my way)
Uyangihol’uBaba (Father leads me)
UBab’uyangihola, Emadlelweni aluhlaza (Father leads me to green pastures)
(Repeat)

Noba ndihamb’emfulen’ Wethunzi lokufa (Though I go through the valley of death)
Angiy’ukwesaba (I shall not fear)
Wen’unami, Uhlala undonwabisa (For you’re with me, you give me joy)

(Refrain)

Uyangihola, uyangihola, ho hola (He leads me)…

Noma sengiyaphi, umusa nothando luhamba nam (Love and mercy follow me)
Uvalo nokwesaba, Alukh’empilweni yami (Worries and fear are shall not) (Repeat)

Uyangihola, uyangihola, ho hola (He leads me)…

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: