Ebenezer Lyrics by Neyi Zimu, Omega and Friends of Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Usigcinile kwaze kwaba la (Thus far, You have kept us) x3
Oh Nkosi Jesu, siyabonga! (Oh Lord Jesus, we thank You!)
(Repeat)

Usigcinile e kwaze kwaba lana (Thus far, You have kept me)
uJehova Usigcinile abantu bangafuni (Lord kept us even when others refused)
abantu bes’biza ngamagama (When people called us names)
kunzim’ ukhamba estrateni (When it was hard to walk on the street)
Sithi Oh Nkosi Jesu Siyabonga (We say Oh Lord Jesus we thank You)

E wasigcina lo Jesu singen’ esibetlela (This Jesus kept us when we were in Hospitals)
E wasigcina lo Jesu sifunana nomsebenzi (This Jesus kept us when job seaching)
E wasigcina lo Jesu ngeskhathi sexenophobia (This Jesus kept us during Xenophobia)
Oh Nkosi Jesu, siyabonga! (Oh Lord Jesus, we thank You!)

(Refrain)

Ebenezer! Ebenezer! Ebenezer!
Oh Nkosi Jesu Siyabonga (Oh Lord Jesus, we thank You!)
(Repeat)

Ngiyabonga (I Thank You) Lyrics by Mahalia Buchanan

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Ngiyabonga Jesu kuwe (I am thankful for You Jesus)
Ngiyobonga unaphakade (I will be thankful forever)
Nkosi yami enomusa (My God of Favour/Mercy)
Ngiletha izibongo (I bring praise [to you])
(Repeat)

(Refrain)

Ngatholu’ thando kuwe (There is no love like Yours)
Ngembanthiswa kumusa waphezulu ((?) divine Grace)
Ngabusiswa ngathethelelwa (I am blessed, I am forgiven)
Ngahlotjiswa ngomqele wezulu ( (?) like the crown of heaven)
(Repeat)

(Refrain)

Khulula Ugcobo (Release the Anointing) By Zaza & Nothando

1 Comment


(Sung in Zulu)

Khulul’ ugcobo lwakho Nkosi (Release your anointing Lord)
Esimeni sami, Nkosi Jesu (Over my situation, Lord Jesus)
(Repeat)

Refrain:
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Aphul’ ijoko nezibopho (breaking the yoke of bondage)
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Avus’ izishosha (Raising the lame)
Nempuphuthe ziyabona (And the blind seeing)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)
(Repeat)

Khulula! Khulula! Khulula!… (Release!)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)

(Refrain)

Emlanjeni (By the River) Lyrics by Soweto Gospel Choir

3 CommentsPurchase Song | Purchase Album

(Sung mostly in Zulu)

Emlanjeni eBabiloni (By the river of Babylon) x3
Sathi vuthu, sahlala phansi (where we sat down)
Salila izinyembezi (And there we wept)
Sathi vuthu, sahlala phansi (Where we sat down)
Salila izinyembezi (And there we wept)

Somandla siyabonga (Lord we thank you)
Uthando isiphelona (For your love and refuge (?))
Sikhala isithlupheka, (You heard our cries and troubles)
Uyazisuli izinyembezi (And You wiped our tears)
Sathi vuthu, sahlala phansi (Where we sat down)
Salila izinyembezi (And there we wept)
(Repeat)

“Yelele” is sound of praise
Yele yelele Jehova, Yele Yele
Yele Yelele, Yele Yele
Yele Yelele, Yele Yele Yele Modimo (The Lord) in Sotho
(Repeat)

Xa Ndiyekelelwa Nguwe (If You Let Me Go) by Tshepiso (Spirit of Praise 5)

3 CommentsPurchase the Song | Purchase the Album

(Sung in Zulu/Xhosa)

Nkosi yiza nguwe thembalami (Lord, I come to you my Hope)
Kwa lala la phakade (Forever I rest on You [My rock of ages])
Isiphephelo sam’ uman’iyekelelwa Nguwe (My love, if you let me go)
Ndophalala njengamanzi (I will perish like water)

Refrain:
Xa Ndiyekelelwa Nguwe (If you let me go)
Ndophalala njengamanzi (I shall perish like water)
(Repeat)

Wena uyithembalami (You are my Hope)
Yenza indlela lapho ingekho (Make a way where there is no way)
Wena uyithembalami (You are my Hope)
Yenza ingela, ingela (Make a way)

(Refrain)

Zundithwale nakaloko (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness)
Ndisiphosa kuwe ngoku (I submit myself to You now)
Nkosi Yesu ndiphuthume (Lord Jesus come quickly)

(Refrain)

Hakuna zvinorema (Nothing is Impossible) Lyrics by Mkhululi Bhebhe (JC19)

5 Comments


(Sung in Shona, and a verse in Zulu)

Refrain: Hakuna zvinorema (Nothing is impossible) x4

KunaBaba hakuna, kunaMwari hakuna (With my Father/God)
kunaDaddy hakuna, KunaMdhara hakuna (With my Dad/Lord)
kunaDaddy hakuna, kunaBaba hakuna (With my Dad/Father)
Nyengetera wo, Nyengetera wo (Simply pray/ask) x2

Vanomirima Jehova (Those that wait upon the Lord)
Vachapihwa simba tsva (Shall renew their strength) x2
Vachamhanyamhanya vasinganeti (They will run and not tire)
Vachaphihwa simba tva (They shall renew their strength) x2
(Repeat)

Ndouya ikoko, ikoko Baba (I come before You, Before you Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2
Kwamuri baba, ikoko Baba (To Your Presence, Before You Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2

Simudzira maoko kunaJesu (Raise your hands for Jesus), eeeh eeeh x2
Uchidai so (Like this), eeeh eeeh x2
(Repeat)

Hosanna hosanna, Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah) x2
Tichitenderera pachigaro chamambo (As we surround the throne of God)
Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

-Sung in Zulu
Sohlabelel’uhosanna (We shall sing Hosannah)
Sijekeleze, sizungeze isihlalo sobukhosi (As we surround the throne of God)
Sohlabelel’uHosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

Ngena (Come In) Lyrics by Zaza (Spirit of Praise 5)

3 Comments


Purchase Song | Purchase Album

(Sung in Zulu)

Sekuntambama, seliyakushona (It is evening, and the sun is setting)
Nank’ amathunzi, asemade wona (And the shadows, are now long)

Refrain
Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)
Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)

(From the Top)

Osadelayo, maye uzokhala (The ones who delay, will weep)
“Usivulele!”, iNkosi izokwala ( “Let us in!” The Lord will refuse)
Maye! Maye! indawo ayisekho (Oh no! Oh no! there’s no more room)
Maye! Maye! indawo ayisekho (Oh no! Oh no! there’s no more room)

(Refrain)

(Verse 2)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,702 other followers

%d bloggers like this: