Matunda (Fruits) Lyrics by Eunice Njeri Feat. Lady Bee & Rebecca Soki Kalwenze

1 Comment


(Sung in Swahili)

Sio kwangu, sio kwangu, sio kwangu (Not by my might)

Utukufu wote ukurudie wewe (May all the glory return to You)
Bwana nataka nikae kandokando ya maji (Lord I want to live by the waters)
Kisima kisicho nyauka Bwana ninywe kwako
(I want to drink You: from the well that never dries)
Nikiimba Yesu, utukufu ukurudie wewe
(When I sing Jesus, may the glory return to you)
Nikisali Bwana, maombi yangu uyasikie (When I pray, listen to my prayers)
Majira yakija Yesu, nizae matunda (Let me bear fruits, in its season)
Sikia ombi langu, leo naomba (Listen to my prayer, I pray today)

Refrain:
Nizae matunda, kwa majira yake (To bear fruits in its season)
Nisinyauke, nitendalo nifanikiwe (That I may not wither, what I do to be successful)

Ulisema nikikaa ndani yako (You said when I abide in you)
Na neno lako ndani yangu (And Your word in me)
Chochote nitakacho Baba, utanipa (Whatever I ask, will be granted)
Ishara ya mi mfuasi wako, uzao wa matunda yangu
(The sign of my discipleship is my fruits)
Mzabibu wa kweli, nami ni matawi (You are the true vine, I am the branch)
Nikiwa ndani yako nawe ndani yangu nitazaa matunda
(When I am in you, and You in me, I shall bear fruits)
Nihubiri injili, ona nikuimbie (When I preach, let me praise you)
Nikikusemasema Yesu, mbegu yangu kwako (When I speak of You Jesus, my seen is in You)

(Refrain)

Mti usiozaa matunda hukatwa na kutupwa motoni
(A barren tree is cut down and burned)
Ee Yesu ninyunyuzie maji (Father irrigate me)
Nisinyauke niyazae matunda (That I may bear fruits and not wither)
Oh Yesu unijaze nguvu, lazima niyazae matunda
(Fill me with strength to bear fruit)
Nobota bambo bangayo ya molimo mosantu Yesu na ngai (..?..) #Lingala

(Refrain)

Bridge:
U mzabibu wa kweli (You are the true vine)
Umenichagua nizae matunda (You’ve chosen me to bear fruits)
Nisipozaa matunda, imani yangu yangu ni bure (If I do not bear fruits, my Faith is useless)
Ni bure (Is useless)

Refrain:
Nitendalo nifanikiwe (What I do to be successful)

Tulizo (Comforter) Lyrics by Adawnage Band

Leave a comment(Sung in Swahili)

Kwa kweli ulinipenda nikiwa bado sijakujua (You loved me before I knew You)
Ukanipa mwanga wako nisije kwamba nikateleza (You gave me Your light that I may not slip)
Ukaniita mwana wako, vidonda vyote ukaviziba (You called me you son, and healed all my wounds)
Na sasa niko huru, lawama yote ulijitwika (Now I am free, for You bore all my blame)

Refrain:
Ni wewe tu, muumba vyote ulinipenda (It is only You, Creator of All who loved me)
Ni wewe tu, maisha yangu kafanya mapya (It is only You, who has renewed my life)
Ni wewe tu, tulizo wa moyo wangu (It is only You, who comforts my soul)
Ni wewe, ni wewe ni wewe (It is You) x2

Nauliza, nimuishie nani mimi (I ask, who else should I go to?)
Nauliza, nimuabudu nani mimi (I ask, who else should I worship?)
Jehovah nimenyosha mikono, nitakuabudu milele (Lord I have lifted my hands, I’ll worship you forever)
Muweza, unaweza, na hakuna kama wewe (You are Powerful, and able, there’s no one like You)
Nauliza, nimkimbilie nani mimi? (I ask, who else should I run to?)
Nauliza, nimuogope nani mimi? (I ask, who else should I fear?)
Masiya, hakuna haya ya kukimbilia wewe (Messiah, there is no shame in running to You)
Kwa maana nimeona hakuna kama wewe (For I have seen that there is none like You)

(Refrain)

Hakuna, hakuna, mwenye penzi kama lako Baba (There is no love like your Love, Father)
Hakuna, hakuna, baraka kama zako wewe (There are no blessings like Your blessings)
Hakuna, hakuna, aliyenifia ila wewe (There is no one else who died for my sake, but You)
Hakuna, hakuna, ee ee (There is none)

(Refrain)

Shekinah Lyrics by Zidi The Band

Leave a comment(Sung in Swahili)

Sina Mungu mwingine ila wewe (I have no other God but You)
Moyo wangu watambua jemedari (My heart recognizes the Commander)
Nafsi yangu yakutamani ewe (My soul desires You)
Roho yangu yahitaji Tabibu (My spirit needs The Physician)

(From the top)

Shuka kwa utukufu wako nikuone
(Let me see you come down in Your Glory) x5

Shekinah, utukufu wako (Shekinah Glory) x?

Utukufu wako (Your Glory) x4 (Repeat)

Neno (The Word) Lyrics by Annette Tenaya

Leave a comment(Sung in Swahili)

Jambo moja we, nimepata we (There is one thing that I know)
Umenipa Baba (That You have given me, Father)
Neno yako everytime, (Your Word everytime)
Chakula cha roho yangu (To Feed my soul)
Wanishibisha (You Satisfy me)
Sina haja vya kutafuta hiyo vingine vilivyo vyajileta (I have no desire for other)
Neno lako ndani yangu, (For Your Word in me)
Linanipa miye maisha bora (Gives me a great life)

Refrain:
Ninaamini Neno Lako laongoza (I believe that Your Word leads)
Ninaamini Neno Lako ni mwanga (I believe that Your Word is the Light)
Ninaamini Neno Lako lina nguvu (I believe that Your Word is powerful)
Kanipa maisha bora, ninapaa (It has given me a great life, I fly)

Neno lako we, (Your Word)
Habari njema we, pande zote Baba (Is good news everywhere Father)
Waleta amani, na upendo, (It brings peace and love)
Baraka tele umoja kila kona (And abundant blessings everywhere)
Yaokoa kila mtu (It saves everyone)
Haibagui rangi (Not discriminating against color)
Jinsia ama lolote (Gender or anything else)
Hili neno tamu kuliko asali, (This sweet word, sweeter than honey)
Na ni maisha yangu (And is my life)

(Refrain)

I love You, You are my Joy
(Nimeamini, neno… [ni neno]) – (I have believed the word)
See your Spirit is my comforter,
Helper and my strengthener, I am never lonely
And Your word is a light unto my path
And a lamp unto my feet
As I’m walking in the capital city,
Imma talk it all let the world know it all
You are my Joy

(Refrain)

(Nimeamini, neno… [ni neno]) – (I have believed the word)
Every single day, I will give you praise, hey!

Ni neno (It’s The Word)

Usiyeshindwa (Undefeatable) Lyrics by Sarah K

1 Comment(Sung in Swahili)

Mataifa yote, yanakufahamu (All nations, know You)
Kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa (That You are an undefeatable God) (Repeat)

Chorus:
Usiyeshindwa, usiyeshindwa (Undefeatable, undefeatable)
Wewe ni Mungu usiyeshindwa (You are an undefeatable God) (Repeat)

Makabila yote, yanakufahamu (Every tribe knows You)
Kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa (You are an undefeatable God) (Repeat)

(Chorus)

Na kanisa lako, linakufahamu (And your Church, knows that)
Kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa (You are an undefeatable God) (Repeat)

(Chorus)

Barua (A Letter) Lyrics by Bahati

2 CommentsPurchase “Barua” Single
(Sung in Swahili)

Ni furaha ilioje Baba naitoa moyoni (What joy Father, pouring out of my heart)
Na nifuraha ilioje kwako usikie hewani (What joy for You to listen to this on air)

Ni barua ngapi nimendika kwa njia ya muziki?
(How many letters in song forms have I written?)
Na nyimbo ngapi nimeandika zisizo za riziki
(And how many not-for-profit songs have I written?) (Repeat)

Refrain:
Nikikwita mpenzi, mpenzi, mpenzi (Calling you my love, my love, my love)
Nikikwita Daddy (Calling you my Father) (Repeat)

Ili kufunga nilifunga ila siri sitaki wajue
(I fasted in secret so no one would know)
Msamaha nikaomba kwa magoti nisikuzingue
(Repenting on my knees so as not to grieve You) (Repeat)

(Chorus)

Ni barua yangu ya mapenzi nimeona niimbe
(It is my love letter that I’ve decided to sing)
Ni barua yangu ya mapenzi nimeona niandike
(It is my love letter that I’ve decided to write) (Repeat)

(Chorus)

Kama mapenzi msalabani ulifanya zaidi
(If it is love, you did more on the cross)
Na kama kipaji kwa burudani we kuwa nami
(If I have a talent in entertainment, abide with me)(Repeat)

(Chorus)

Wengi mjini wanaodai mapenzi kule walaghai
(Many in the city claim to love, but are liars)
Wana manabadili face kama kinyonga kamwe hawafai
(They change faces like a chameleon, and are no good)(Repeat)

(Chorus)

Ni barua yangu ya mapenzi nimeona niimbe
(It is my love letter that I’ve decided to sing)
Ni barua yangu ya mapenzi nimeona niandike
(It is my love letter that I’ve decided to write) (Repeat)

(Chorus)

Tubonge (Let’s Talk) Lyrics by Jose Chameleon

Leave a commentPurchase “Tubonge” Single
(Sung in Swahili)

Nina wewe wa kweli (I have You in truth)
Katika wote ninaye ni wewe (Amongst all I have, You are the one)
Ananipenda kamili bila kipimo (He loves me completely)
Ananipenda hakuna kiasi (He loves me with unquantifiable love)
Ningependa nikuone nikupe vyote vyangu (I would love to see you)
nikupe chochote Unachotaka chochote upate (to give you all I have)
lakini sina namna ya kukupata (But I have no way to meet you face to face)

Refrain:
Ungekuwa nafasi unaishi (If you lived in a physical place)
Hata ingekuwa mbali vipi (No matter how far it was)
Ningekuja nikuone wewe (I would have come to see you)
Unge kuwa na nambari Facebook au Twitter (If you had a phone number, FB or twitter)
Lakini hata sura ulificha (But you’ve hidden your face from me)

Njoo, nimesubiri sana lini tutaonana (come, I have waited for long when will we meet?)
Njoo, I don’t know what to do; I’m waiting for you
Njoo, nimesubiri sana lini tutaonana (come, I have waited for long when will we meet?)
Njoo, Rafiki wa kweli, rafiki milele (Come,my friend in truth, my friend forever)

Rafiki yangu nimempa sasa tuzo (My friend whom I have honored)
Na siri zangu nyingi siogopi mateso (With my secrets and do not fear persecution)
Hawa wabishi hawanitishi na mawazo (My enemies do not bother me)
Ninaye Mlinzi wangu sasa mimi sitaki fujo (I have my defender; I don’t want conflict)
Nikiwa naye siogopi vya devil (When I’m with Him, I do not fear the devil)
Madevil, ongesa Bass na treble (The devil – add Bass and treble)
Nimtaje kama naimba tangazo (Let me name him like an announcement (?))

Tubonge (Let’s talk)
Njoo nikupe chochote unataka (Come, let me give you everything you want)
Hatujakutana mi nakufuata (We’ve never met, but I follow you)
Njoo nikukaribishe kwangu (Let me welcome You to my home)
Njoo nikupikie chakula tamu (Let me prepare food for you)
Naomba nikuonnyeshe na watoto wangu (Let me show you my children)
Njoo nikuonnyeshe baba mama wangu (Let me introduce you to my parents)
Nikuonyeshe marafiki zangu (And to show you my friends)
Nami na moyo wangu (And me and my heart)

(Refrain)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,817 other followers

%d bloggers like this: